Życie mieszczan w Słomnikach

utworzone przez lip 26, 2022inne1 komentarz

Poszukiwania genealogiczne rodu Jajkiewiczów rozpoczęłam w końcu zimy 2021 roku. Z prośbą o pomoc w odszukaniu przodków zwróciła się do mnie Iwona Jajkiewicz. Na podstawie historii zebranych w jej rodzinie, oraz po analizie wpisów metrykalnych w księgach dotyczących Szreniawy i okolicy udało się odtworzyć wiele gałęzi i koligacji rodu Jajkiewiczów. Coraz głębsze sięganie do historii wskazało kolejny kierunek poszukiwań, którym okazały się Słomniki. Prastara miejscowść w niedalekiej odleglości od królewskiego Krakowa. Poza analizą metryk, udało się również dotrzeć do równie ciekawych źródeł, jakim jest testament zachowany w Archiwum Narodwym w Krakowie, sporzadzny na życzenie Teresy Jajkiewiczowej Kurkiewiczowej.

Poniżej odczytana ze skanu oryginalnego dokumentu:

L.J.C Amen Testament Sławetny Teresy 1 mi voti Jaykiewiczowy a 2 di voti Woyciechowy Kurkiewiczowy Uczyniony R.P 1767 dnia 7 lipca

W imieniu Pana Naszego Jezusa Christusa Ukrzyżowanego Zbawicela Duszy moiey którą odkupił na drzewie krzyżowym.

Ja Teresa oddaję duszę moją nieśmiertelną Panu Bogu Wszechmogącemu w Trojcy Świętej Jedynemu Najświetrzey Marij Pannie Matce Bożey, Świętemu Aniołowi Stróżowi, y świętej Patronce mojey, Świętej Barbarze patronce szczęsliwej śmierci . Y świętemu Józefowi , ciało zaś skazylenie( zakładam ,ze składzenie ) ziemi. Będąc na siłach słabą, ale na umyśle słabą (skreślone i zmienione na- zdrowym), umyślałam sobie dyspozycją Testamentalną uczynić aby żadney napotym niebyło kłótni między synami moimi to iest Piorem y Kazimierzem także y Powtornego Małżeństwa Woyciechem Kurkiewiczem zaprosiłam do tego rozporządzania Sł. P. Mikołaja Piątkiewicza Wóyta Przysięgłego . Sł. P. Józefa Pluteckiego Burmistrza, y Dominika Petryszowskiego Pisarza Aktualnego których sobie obieram za Opiekunów Testamentalnych aby według woli mojey to wypełnili iak moia intercyza pragnie oblugując wtym Pana Boga. Ato z pozostałey pracy moiey. Nayprzód Ciało moie aby było pochowane przykościele Farnym Słomnickim według obrządku katolickiego.

Naprzód Synowi Kazimierzowi naymłodszemu oddaję y legwię Domostwo, Garniec , y wszystką ruchomiznę co tylko w tym domu znależć się może,zaś w tym roku 1767 wtyle zabudowane Izdebki dwie z których jedną oddaię synowi Starszemu Piotrowi , a drugą Kazimierzowi młodszemu. Tegoż domostwa Garca y wszystkiego aby mąż moyemu Woyciech Kurkiewicz dotrzymał wszystkiego do wzrostu Jego, także y z synem staryszym Piotrem aby go aplikowali do szkoły lub rzemiosła do czego będzie miał intencyę. Y stodółkę do tegoż domu dla młodszego syna Kazimierza. Staszemu zaś synowi Piotrowi oddaię pręty są zastawne od nigdy swiętej pamięci P. Stanisława Łonskiego naktorych iest Trzysta Złotych , aieżli by wykupili też Pręty to Trzysta zloty musię dostaną. Jak ze i Ogród mu oddaię ,cały Ziarkowski. Żaś Łazarskiego Ogroda oddaię Piotrowi starszemu połowę górną, a dołem młodszemu aby się zarówno rozdzielili y w Braterskiej miłosci zyli.

Jakże zapisałem (zapisalam?) Cały ogród oodaię Kazimierzowi młodszemu Jak zaś y Pułkwartek roli ze wszystkiem od tegoż Pułkwartka przyległościami, temaż Młodszemu Kazimierzowi . Dotegoż Pułkwartka oddaię domiarach (?) zastawiony także od Pana Stanisława Łońskiego naktórym iest złotych dwieście () to ? 200 i? To tak ma odebrać iako i starszy Piotr ma oddane Pręty.

Zas mam długu u Matyusza Zygmuntowicza Czerwonych złotych 15 . U Jakuba Kurkiewicza Czerwonych złotych ……5 . U Woyciecha Łabosiewicza na ogrodzie opisanych czerwonych czerwonych złotych 6. te aby odebrał siebie starszy syn Piotr In? Suma 26 czerwonych złotych. Zaś młodszemu Kazimierzowi Dwadzieścia pięć Nro, 25 czerwonych złotych na łańcuszku u Pani Michalski te sobie ma odebrać.

Z Domu zaś zostających pieniędzy obliguję aby oddali czerwonych złotych trzy Nro.3 do Pana Jezua Ukrzyżowanego u Panny Maryi. Do Oyców Reformatorów drugie trzy Nro. 3 czerwone złote. Do Cudownego Obrazu Matki Najświętrzej na Piasek (?) 3. czerwone złote. Ato na msze święte łańcuszek złocisty ten aby był przez puł obrazu Pana Jezusa w Wielkim Ołtarzu zostającego w Kościele Farnym Słomnickim. Korali nici trzy Nro.3 na Nayświętszą PannęRóżańcową ? Także w Kościele Słomnickim. Icmi.?lub Imci? Xiędzu Plebanowi Słomnickiemu od Pogrzebu Czerwonych złotych trzy Nro. 3 gdyż też powinien mieć wzgląd naco inszego. Karmazynową spódnicę ze złotą koronką przed Wielki Ołtarz (Na antejednym ?)

Synowey moiey Katarzynie oddaię sukienkę zieloną i szamerluk błękitny Pikort czerwony jeden i drugi błękitny .
Synowi Kazimierzowi młodszemu oddaję sukinię Fiołkową sukinię karmazynową Gorset lamowany, y czapkę Smykaną y spódnicę zieloną róiową (lub rózową ) ze złotą koronką.

Zas pościel wszystka y ruchmizma to pod dyzpozycją męża moyego Woyciecha powinna zostawać do wzrostu tegoż młodszego Kazimierza. Cyna sztuk dziewiętnaście tym się maią bracia podzielić napół iako Bracia podzielić aby sobie nieuczynili krzywdy.

Do Cechu kusnierskiego obiguię y te (?) złotych sto Nro. 100. Za Duszę W Mękach czyśćcowych zostające wypłacaiąc się sprawiedliwości Boskiey. Także Świętey iedney Lek tą co ich się powinno odprawić złotych dwoch cechów osm corocznie. Zbydła krowę jedną synowi Kazimierzowi. Drugą krowę Synowey aby sobie wziena na zimę ieżeli mnie Pan Bóg zabierze z tego świata. Wieprza z karmika na obiad Bozy. Jeżeli mnie Pan Bóg zabierze teraz to z Prętów ma odebrać Krzęcyją ? Dla siebie Piotr Starszy a zPułkwartka y Ogrodu maią złozyć w stodółce a to na dokończenie domków nowych reperacyą Domu y Parkanów aby postawili nowe. A o duszy moiey aby pamiętali bo co za duszę moią uczynią to y Ja Pana Boga prosić będę zanimi aby im błogosławił tu w ich doczesnym życiu.

Którą to obligacyią Testamentalną przy zwyz wyrażonych opiekunach przyktórychem to rozporządzenie uczyniła obliguję na miłośc Pana (?) aby według woli moiey to uczynili y wypełnili iako ja chcę y pragnę zeby zadnej napotem niebyło kłótni , y Testamentu tego mego uczynionego nie kasowali, gdyż ich wtem powołuię na straszny Sąd Pana Boga gdzie się wszyscy tam zobaczymy y Sędzeimu Sprawiedliwemu zato rachunek oddawać będziemy , gdy kto niewypełni Intencyi zazywota uczynioney, co dla lepszey pewnieyszey obligacyi moiey y (?) uczyniona ręką swoią własną podpisuję Jako nie umieiąc pisać Krzyż Pański kładę. Ja Teresa Primo voti Jajkiewiczowa, a terezniejsza Wojciechowa Kurkiewiczowa. Jeno upraszam aby ten Testament był roborowany do Protołu Woytowskiego Radzieckiego y Ławniczego ato zaraz aby był wpisany

(podpisy 🙂 XXX Miłai Piatkiewicz opiekun
Jozef Plutecki burmistrz JKMCI
Dominik Petrykowski Pisarz Aktu …. słomnicki y Opiekun Testamntalny

Testament ten. to bardzo dobre źródło do analizy codziennego życia mieszczan w ówczesnych Słomnikach.
Na szczególną uwagę zasługuje dokładny opis strojów, które zostały rozdysponowane w testamencie Teresy. Z uwagi na swoją wartość materialną Teresa nie tylko przekazała stroje synowej, ale również młodszemu. nie mającemu jeszcze wtedy żony synowi, małoletniemu Kazimierzowi.
Teresa Jajkiewicz, jak wynika z analizy ksiąg metrykalnych, była córką Jana Kazimierza Sarysznego i Łąskiej Agnieszki. Wnuczka Franciszka Sarysznego i Barbary Sarysznowej oraz Łąskiego Józefa Seweryna i Anny.

Aby spróbować pogłębić wiedzę historyczną Pani Iwona zgodziła się na przeprowadzenie badań w ramach genealogii genetycznej. To metoda, która w jest rozpowszechniona w wielu krajach, w bardzo wielu śrdowiskach genealgicznych, jak również, wsród osób, które nie prowadziły wcześniej tradycyjnych poszukiwań genealogicznych. natomiast w Polsce, genealogia genetyczna to wciąż początkująca dziedzina poznawcza.
Ten prosty test, czyli pobranie próbki śliny, a póżniej skąplikwana analiza naukowa przez firmy w tym się specjalizujące, otwiera nowe horyzonty poznawcze. Potwierdza poprawność wcześniejszych ustaleń na podstawie ksiąg metryalnych oraz wskazuje na kolejne ścieżki jakie przemierzali nasi przodków. Udało się bardzo szynko ustalić koligacje z potomkami innych rodów Szreniawskich. Czekamy na kolejne wyniki badań, mając nadzieje, że w niedalekiej przyszłości przebadane zostanie wiecej osób mających korzenie i w Szreniawie i Słomnikach. Może uda sie dzieki temu usalić np. Pochodzenie rodu Sarysznych, którego gniazdo mogło znajdować się w regionie Słowacji.

Zachęcam do odkrywania swoich korzeni. Może również i Wy, tak jak Pani Iwona odkryjecie nieznane barwne historie i poznacie zzaskakujące dla Was regiony życia Waszych przodków. Przed Wami Genealogiczna Podróż w Przeszłość.

Porwano ciało. Niedźwiedź/Słomniki

Porwano ciało. Niedźwiedź/Słomniki

Porwanie Ciała zmarłej Bez odzienia Rok 1795 Poszukiwania genealogiczne potrafia zaskakiwać. Kiedy kilka tygodni temu rozpoczęłam odtwarzanie drzewa genealogicznego mieszkańców Szreniawy z początku XX wieku, nie sądziłam, że na trafię na porwanie ciała z parafii...

czytaj dalej
Szreniawa i jej mieszkańcy na dawnej fotografii

Szreniawa i jej mieszkańcy na dawnej fotografii

Na fotografiach sprzed lat mieszkańcy Szreniawa i okolicznych miejscowości. Zdjęcia nadesłała pani Iwona Jajkiewicz z Wolbromia Mamy nadzieję, że dzięki tej publikacji uda się rozpoznać kolejne osoby na zdjęciach. Pani Iwona marzy o odnalezieniu zdjęcia Benedykta...

czytaj dalej
Kukuczka

Kukuczka

Nazwisko Kukuczka znane w Polsce i na całym świecie dzięki wybitnemu himalaiście Jerzemu Kukuczce (1948-1989), który zdobył wszystkie z 14 ośmiotysięczników. Jerzy Kukuczka uznany jest za jednego z najwybitniejszych himalaistów w historii. Korzenie Jerzego Kukuczki to...

czytaj dalej

1 komentarz

  1. Iwona

    Cudowny artykuł dziękuję za twoją pracę jesteś najlepsza. Polecam poszukiwania genealogiczne tak wiele emocji i informacji

Wyślij komentarz