Nosalewice

W zasobach Archiwum Państwowego w Kielcach znajduje się księga dotycząca dotycząca regionu Przedborza a w szczególności wsi Nosalewice (gdzie do końca lat 60tych mieszkali moi również przodkowie Karolina z domu Majkowska i Stanisław Kulawiak)   Księga zebrań...