Krzczonowski/Lubelski Folk Costume

Krzczonowski folk costume (“worn by the country people from the neighbourhood of the villages Krzczonów and Piotrków, situated south of Lublin”) based on the description of Janusz Świeży, the author of the book Atlas of Polish Folk Costumes (Atlas Polskich Strojów...

Strój Krzczonowski

Strój krzczonowski na podstawie opisu Janusza Świeżego, autora Atlasu Polskich Strojów Ludowych. Na wschodzie Polski, wśród zielonych lasów i pól malowanych kolorami zbóż i słonecznych rzepaków znaleźć możemy Krzczonów- dawną wieś królewską. To tu swoje źródło ma...