Miechów 1676-1730

  Liber Baptisatorum 1676-1730 zindeksowana. Praca nad indeksacją pochłonała kilka mięsięcy, ale udało się  ją zakończyć. Księga obejmuje spisy chrztów  miasta Miechów (2350 wpisów), Podmiejska Wola (278), Zagorzyce (129), Pstroszyce (309), Podleśna Wola(201),...

Przesławice

  Spisy ludności województwa krakowskiego z lat 1790-1791: I. Parafie powiatu ksiąskiego na lit. M-R wycinek mapy z 1926 roku Przesławice Wieś zwana również Przecławice do Probostwa Klaustralnego Miechowskiego należaca 1. Sołtys Walenty Grudzień -gospodarz lat 47...