Grabownica – czasy wojen i zaborów

Pierwsza wojna światowa spowodowała poważne szkody w Łopusznie. W pobliżu znajdowała się linia frontu austriackich, niemieckich i rosyjskich żołnierzy. Od trzeciego tygodnia grudnia 1914 aż do maja 1915 trwały walki o zdobycie terenów Łopuszna . Łopuszno stało się...