Łopuszno Grabownica-Mieszkańcy wiek XIX

W ksiegach jakie są zgromadzone w AP Kielce znależć można dawne spisy mieszkańców min.właśnie wsi Grabownica wycinek spisu a tu oryginał Kolejny spis mieszkańców powstawał już w czasie zaboru rosyjskiego -zatem wykonany jest w języku zaborcy Spis z Grabownicy -lata...